Kurdiska Socialdemokratiska föreningen i Göteborg

 

 

 

Bildades 1994

 

1994 دامەزراوە

 

Start

 

 
 Turkiet förföljer svenska politiker (KURDFOBI)
Turkiska regimen fortsätter att utöva påtryckningar på aktivister, politiker som kritiserar regimen i hantering av kurdiska frågan.I syftet att lyfta fram frågan och att belysa den avskyvärda aktionen som drivs och uppmuntras av den turkiska regimen för att förfölja svenska politiker i turkiska medier, har föreningen gjort följande uttalande.

 Link till uttalandet

 Brev till Ann Linde om Turkiets ockupation av Nordöstra Syrien "Rojava"
Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg skickat ett brev till Sveriges utrikesminister Ann Linde för att agera för att Sverige ska ta mer konkret och aktivt ställningstagande mot Turkiets ockupation, samt lyfta fram i andra internationella plattformar.

Link till brevet

Medlemsutbildnings 8 september 2019
Föreningen genomförde en heldagsutbildning för medlemmar i samarbete med ABF Göteborg. Utbildningen bestod av två delar. Förmiddagens ämne handlade om socialdemokratins ideologi. vår vision, våra värderingar. Kamil Sha-Mohammed medverkade. En gruppövning om våra prioriterade politiska frågor ingick i utbildningen.

Den andra delen av utbildningen handlade om hjärtsjukdomar. Kochar Wallad Begi var medverkare.

Utbildningen genomfördes i Göteborgs partidistrikts lokal och 20 medlemmar deltog. Deltagarna bjöds på lunch.

 Första maj demonstration

Traditionsenligt Första maj-firande i Göteborg. Vårt första maj-tåg går från Haga Nygata till Götaplatsen.

Tider för dagen:
14.00 Fika med LO, Olof Palmes plats
15.30 Uppställning Haga Nygata
16.00 Avmarsch
17.00 Tal på Götaplatsen av:
Socialminister Lena Hallengren
Vår nyvalda distriktsordförande Mattias Jonsson
SSU Göteborgs nya ordförande Hanna Andersson

17.30-01.00 Efterfest och valupptakt på Valand. Tal och musik av bland andra Andra Generationen, Aurelia Dey, Vic Vem, Lucas Stark och Rasmus Andersson
Första maj-märke gäller som inträde. Märket finns att köpa på expeditionen eller hos din förening.
Läs mer om efterfesten nedan.

Varmt välkomna!

 
Verksamhetsår 2018 i bilder
 Kallelse till medlemsmöte

Styrelsen kallar alla medlemmar till verksamhetsårets sista medlemsmöte. På mötet kommer vi att utvärdera partiets valrörelse allmänt, och i synnerhet vår förenings aktiviteter. Vi kommer dessutom att ha möjlighet att framlägga våra förslag till nya aktiviteter. Eva-Marie Rasmusson, partidistriktets förste ombudsman är mötets gäst. Styrelsen har skickat e-postmeddelande till medlemmar. eftersom föreningen bjuder på mat ombeds medlemmar att skicka anmälan till deltagande senast 27 november.

Lördag  december, Klockan 16.00

Zaytun Restaurang (Fotbollsvägen 39)

 Fördöm Turkiets ockupation av Afrin!

Efter två månaders brutala och intensiva attacker på den kurdiska staden Afrin och dess provins i syriska Kurdistan har den turkiska militären lyckats ockupera Afrin. Som Olof Palme uttryckte det: ”våldet har triumferat”, men eftervärldens dom faller hård mot de som burit ansvaret. Att denna stad och dess befolkning fallit offer för Erdogans brutalism är tyvärr också tecken på omvärldens ansvarslöshet, och däribland Sverige. Kurderna i Syrien har varit mycket aktiva, tillsammans med flera andra länder i kampen mot terrorism, offrat mycket och lyckats även bygga en egen administration men istället för att erbjuda kurderna stöd vänder man ryggen mot dom medan Turkiet bombar och ockuperar deras land.

Sverige sitter nu i FNs säkerhetsråd, därför har de även där ett ansvar att säkra världen. Varför Sverige ännu inte agerat aktivt i FN och EU för att stoppa den turkiska militärens attacker i Afrin provinsen är obegripligt. Den turkiska militärens operationer och ockupation har lett till massförstörelse, hundratals döda och massflykt. Det pågår helt enkelt en mänsklig katastrof, där oskyldiga kvinnor, män och barn faller offer för Turkiets bomber.

Därför vädjar vi till omvärlden, till den svenska regeringen och riksdagen att man fördömer Turkiets attacker och ockupation av Afrin provinsen, samt att regeringen kräver Turkiets tillbakadragande från området. Samtidigt att Sverige verkar i FN:s säkerhetsråd och i EU för ett fördömande av Turkiet brutala ockupation och att man snarast skickar humanitära bistånd till civil befolkningen i provinsen.'

Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Gbg.

 Årsmöte 2018
Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborgs styrelse kallar alla medlemmar till föreningens ordinarie årsmöte lördag den 17 februari. Årsmöteshandlingar skickas till medlemmar.

Lördag den 17 februari
Lokal: Bistons förening Skolspåret 37 i Hjällbo
 

 1-årsminne
Till minnet av vår bortgångne medlem Nadjmadin Khattab (Shekhbzeiyni) arrangerade vår förening i samarbete med andra kurdiska organisationer en samling och besökte gravplatsen på Fridhemskyrkogård. Utöver att han varit en kurdisk litterär personlighet, har Shekhbzeyni dessutom varit en kämpe i kurdiska befrielseorganisationer under många år. Han gick bort våren 2016 efter en långvarig kamp mot en svår sjukdom. Kurdiska socialdemokratiska föreningen hedrar hans minne tillsammans med andra.

Plats: Fridhems Kyrkogård
Fredenslundsvägen (Tagene)
Lördag 15 april
kl: 14,00
 

 Årsmöte 2017

2017:s årsmöte hölls söndagen den 19 februari, i Biston förenings lokal i Hjällbo. Eva-Marie Rasmusson (Förste ombudsman, Göteborgs partidistrikt) bjöds till mötet, och valdes till att leda årsmötet. Till årsmötet bjöds även representanter från kurdiska politiska partier. Efter godkännande av verksamhets- och ekonomi berättelse, beslutade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

Diako Sheikh Aghaei valdes till föreningens ordförande på två år. Abo Moradi valdes till kassör (fyllnadsval 1 år), Refiik Incir, Jahida Saleh, Hawri Kahraman, Reger Shafik och Kochar Sadek valdes till styrelsen. Medlemsvärvningskampanj och samarbete med andra s-föreningar ingår i 2017:s verksamhetsplan.

Efter mötet talade Eva-Marie om landets och Göteborgs politiska och ekonomiska läge. Om vilka Utmaningar partiet står inför. Evis uppmanade vår förening att driva medlemsvärvning. 28 personer deltog i mötet.

22 Feb 2017

 Kallelse till årsmöte 2017

Styrelsen kallar alla medlemmar till föreningens ordinarie årsmöte. Kallelsen skickas till alla medlemmar. Som gäst till årsmötet har vi kallat Eva-Marie Rasmusson (Förste ombudsman i Göteborgs partidistrikt). Tidigare årens årsmöteshandlingar kan läses i sidan "Dokument".

Årsmöteshandlingar:
 - Verksamhetsberättelse (svenska)
 - Verksamhetsberättelse (kurdiska)
 - Förslag till dagordning
 - Ekonomisk redovisning 2016

Söndag 19 februari
Klockan 14.00
Biston föreningens lokal (Skolspåret 37 i Hjällbo)

3 Feb 2017

 Tukiet ett steg till mot ett totalitärt land
Turkiska polisen grep 11 parlamentariker från den prokurdiska partiet HDP. Regimen hade tidigare gripit hundratals kommunpolitiker flest från kurdiska städer och deras positioner hade ersatts av andra politiker från Erdogans parti AKP. tiotals journalister har gripits. Det regerande AKP partiets ständiga övertramp i demokratin förvandlar landet till ett totalitärt. Vi från kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg fördömer kraftfullt denna aktion och ställer krav på vårt parti att agera. Vi skrev ett brev till utrikesminister Margot Wallström för detta syfte.

 

 

 

 

 Torgmöten
Torgmöte är en effektiv utåtriktad aktivitet, då träffar våra medlemmar och politiker människor direkt och möjlighet för konstruktiva samtal om den politiska situationen utifrån medborgarnas perspektiv. Under verksamhetsår 2016 genomfördes flera torgmöten runtom i Göteborg. Våra medlemmar deltog i samtliga möten som genomfördes i Angered.

 

 

 Hammarkullekarnevalen 2017
Under Hammarkullekarnevalens dagarna (27-29 maj) deltog föreningens medlemmar i partiets aktiviteter.

 Första Maj 2017
Årets första maj firande var en högtid för göteborgarna och inte minst för arbetarrörelsen. Firandet började med en familjefest på Olof Palmes Plats, Partidistriktet i samarbete med sosseföreningar anordnade roliga aktiviteter för olika åldrar, bland annat hoppborg, popcornmaskin, kaffeservering, ansiktsmålning och fiskedamm för barnen. Avmarsch från Järntorget 15.30 via Haga till Götaplatsen. Årets förstamajtalare var vår kära partiledare Stefan Löfven med Göteborgs kommunstyrelseordförande Ann-Sofie "Soffan" Hermansson.
Vår förenings medlemmar som tidigare år deltog aktivt i dagens aktiviteter. Med föreningens bandroll och plakat deltog i tåget. 10 000 människor deltog i firandet.

 Stoppa Iranska regimens attack mot KDPI:s och Komalas förläggningar i Kurdistan-Irak

I syftet att uppmärksamma om situationen i södra Kurdistans flyktingläger för flyktingar från östra Kurdistan (Iran), skickade styrelsen ett brev till utrikesminister Margot Wallström. I brevet förklarades om hot människorna i lägren utsätts för, av den iranska regimen. Vi uppmanade Utrikesministern att agera mot allt hot flyktinglägren och kurdiska oppositionella politiska partiernas kontor i Kurdistans region utsätts för läs brevet här.

 Årsmöte 2016
Fredagen den 26:e februari 2016 höll föreningen sitt ordinarie årsmöte. Förutom medlemmar, bjöds representanter från kurdiska organisationer. Ann-Christine Andersson, viceordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd var mötets gäst. Ann-Christine valdes till att leda årsmötet.
Efter mötet föreläste Ann-Christine om situationen med sjukvård i regionen allmänt, och Göteborgsområde speciellt, hinder och utmaningar. Hur olika vårdcentraler och sjukvårdskliniker fungerade. Mötesdeltagarna hade flera frågor och synpunkter kring sjukvårdssystemet, primärvården och akutvård. Det blev ett givande konstruktivt samtal och medlemmarna uppskattade Ann-Christines engagemang. 28 personer deltog i mötet. Mötet hölls på Beston föreningens lokal i Hjällbo kl: 18,30 – 20,30.

 Kallelse till årsmöte 2016
Alla föreningens medlemmar har kallats till årsmöte (via e-post). årsmöteshandlingar har skickats.
Fredag 26 februari 2016.

Gäst: Ann Christine Andersson
Kl: 18.30
Plats: Biston Föreningens lokal (Skolspåret 37 i Hjällbo)

Årsmöteshandlingar:
 - Verksamhetsberättelse (svenska)
 - Verksamhetsberättelse (kurdiska)
 - Förslag till dagordning

 Julbord 2015

Fredagen den 11 december 2015 ordnade vår förening julbord och bjöd föreningens medlemmar och familjer. I en trevlig samvaro som en stor familj åtnjöt deltagande medlemmar och respektive en kurdisk julmiddag.

 Kurdiska föreningar stödjer HDP

Som stöd till HDP (Folkets Demokratiska parti- Turkiet) valkampanj inför det turkiska parlamentsvalet 1 november arrangerade kurdiska föreningar ett arrangemang lördagen den 24 oktober 2015. Till arrangemanget bjöds svenska politiska partier och kurdiska föreningar. Vår förening deltog i arrangemanget. Hawri Kahraman läste föreningarnas ord, Shadiye Heydari läst socialdemokraternas ord om valet och partiets engagemang i valprocessen. Nabi Fatahi (med dr, lektor på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet) medverkade med ett intressant tema om individens val och omgivningens påverkan.

Arrangemanget pågick i 2 timmar i Hammarkullsskolan och ca 60 personer närvarade.

 KSFG stödjer HDP:s valkampanj

Vår förening stödjer HDP:s valkampanj inför det turkiska parlamentsvalet 1 november 2015. Folkets demokratiska parti (HDP) ett socialistiskt parti som är vårt systerparti inom Socialistinternationalen. Ett av de få partier i området som tydligt kämpar för rättvisa, fred, jämställdhet och stöd till HBTQ människor. En rad aktiviteter i Göteborg arrangeras i samarbete med flera andra förningar till stödkampanjen. Lördagen den 24 oktober arrangeras en samling för detta syfte. Vi uppmanar våra medlemmar att deltaga aktivt i arrangemanget.

Lördag 24 oktober
Klockan: 14,00
Hammarkullsskolan

 Fördömande av terrorattack i Turkiet

Lördagen den 10 oktober, när tusentals människor manifesterade för fred i en fredsmanifestation i Ankara, blev attackerad med bombattack, hundratals fredsaktivister dödades eller skadade. Attacken riktades mot Folkets demokratiska parti (HDP Turkiet), som var demonstrations arrangör. Vår förening fördömer detta brutala terrordådet, samt kräver vi att  turkiska ansvariga myndigheter griper de skyldiga och ställer dem inför rätta. Vår förening stödjer HDP:s kampanj för fred och demokrati.

 Medlemsmöte 4 oktober 2015

Söndagen den 4 oktober höll vår förening sitt ordinarie medlemsmöte. På mötet avgavs en rapport om föreningens aktiviteter under 2015. Vår förenings medlem, riksdagsledamot Shadiye Heydari medverkade med två rapporter om hennes resor till Kurdistan och Turkiet, samt om regeringens budget. Närvarande medlemmars frågeställningar och diskussion berikade mötet. mötet behandlade frågan om nominering till Göteborgs kommunstyrelses ordförande, då Annelie Hultén har beslutat att avgår vid årsskiftet.  Mötet hölls i Folkets Hus Hammarkullen, 17 medlemmar närvarade mötet.

 Rrfugees Welcome!

I en massiv manifestation under parollen ” Refugees welcome” samlades 10 000 människor onsdagen den 9 september på Götaplatsen för att visa sympati och välkomna flyktingar som flyr krig och förtryck och tar sig till Europa. Mona Sahlin, Gustav Fridolin och Birgitta Ohlsson, var bland många som ställde upp och höll tal. Våra medlemmar deltog i manifestationen.

 PUK fyller 40 år

En delegation från vår förening deltog i PUK:s 40-års jubileumsfest i Göteborg 7 juni 2015. PUK (Kurdistans Patriotiska Union) är ett systerparti, då både är medlem i Socialistinternationalen.

 1 Maj 2015
Utrikesministern, Margot Wallström deltog i Göteborgs Förstamajfirande. Flertal av vår förenings medlemmar deltog i 2015:s förstamajdemonstration, med föreningens egna plakat och banderoll. Utrikesministern, Margot Wallström höll förstamajtal på Götaplatsen inför 6000 demonstranter.

 Våra medlemmar prisas av partidistriktet
Flera av våra medlemmar prisades på partidistriktets kongress 19 april 2015 för deras engagemang.

 Medlemsmöte 28 mars 2015

Lördagen den 28:e mars 2015 höll vår förening ett medlemsmöte. Mötets huvudtema var partiets aktuella politiska läge och vår förenings roll. Flera medlemmar deltog i diskussionen och berikade mötet med sina synpunkter och frågeställningar. Planering till aktiviteter diskuterades. Mötet ägde rum i ABC:s lokal och 13 medlemmar deltog.

 Årsmöte 1 februari  2015
Söndagen den 1 februari 2015 hölls föreningens årsmöte. Till mötet bjöds representanter från kurdiska partier. Mötets gäst Integrationspolisen Ulf Boström talade om polisens roll i samhället, utmaningar, trygghet och hot samt föreningarnas roll. Ämnet var intressant och flera deltagare ställde frågor.
2014:s Verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse behandlades och godkändes av mötet. Efter beslutet om ansvarsfrihet blev det val. Hawri Kahraman valdes till ordförande på 2 år. Andra ordinarie styrelseledamöter valdes samt suppleanter, revisorer och ny valberedning.
Mötet hölls på Arabiska Bokstavscentret ABC:s lokal i Hjällbo och 26 personer deltog.
 

Årsmöteshandlingar:
 - Förslag till dagordning
 - Verksamhetsberättelse 2014(svenska)
 - Verksamhetsberättelse 2014(kurdiska)
 - Ekonomisk berättelse 2014

 Kallelse till årsmöte 2015
Alla medlemmar är kallade till föreningens ordinarie årsmöte.
Söndag 1 februari
klockan 13.00
ABC:s lokal på Skolspåret 43 (Hjällbo)

Årsmöteshandlingar:
 - Förslag till dagordning
 - Verksamhetsberättelse 2014(svenska)
 - Verksamhetsberättelse 2014(kurdiska)
 - Ekonomisk berättelse 2014

 20-årsjubileumsfirande 6 december 2014
Lördagen den 6 december blev högtid för föreningen, då firade vi föreningens 20-årjubileum. Till festen bjöds representanter från kurdiska partier, Göteborgs partidistrikt, stadsdelskretsar, SSU och S-kvinnor.

Programmet:

  - Välkomsttal
  - En kort film om föreningens aktiviteter under 20 års, med bild, tal och text.
  - Göteborgs partidistrikts tal: Lena Malm
  - Videohälsning: Carin Jämtin, partsekreterare
  - Arhe Hamednaca(s), riksdagsledamot
  - En kort film om Kurdistan
  - Videohälsning: Rozhgar Watmani, SSU Förbundsekreterare, Talla Alkurdi, Ordförande S-studenter,
    Darina Agha, SSU- Internationell sekreterare.

Lunch
  - Musik (Boss- Enver Olevic)
  - Presentation av föreningen samtliga ordförande
  - Kurdisk musik: Fariborz Karamy
Hawri Kahraman och Mehmet Ertekin var programvärdar.
Föreningen fick många gratulationsbrev, brev och presenter.

Lördag 6 december 2014
kl: 14.30 - 17.00
Lokal: Irakiska Kulturhuset (Stallmästaregatan 8, Bellevue)

International Day of Kobani 1 november 2014
klicka på affischen

 Öppet Möte om Situationen i Kurdistan & det svenska valet
Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg i samarbete med ABF Göteborg arrangerar ett öppet möte om situationen i Kurdistan och om det svenska valet 2014. Medverkande Shadiye Heydari.

Lördag 30 augusti
kl: 14.00
Folkets Hus Hammarkullen (sal: Alfons)

 

 

 Kallelse till medlemsmöte lördag 9 augusti 2014
Styrelsen kallar alla medlemmar till ett medlemsmöte lördag 9 augusti 2014. vid mötet skall två viktiga punkter avhandlas.
 - förslag till nomineringar till kommunens och regionens nämnder.
 - Valkampanjen

Styrelsen har skickat kallelse till alla medlemmar. Följande länk är lista över kommunens och regionens nämnder.

 Länk till alla nämnder

Lördag 9 augusti 2014 klockan 14.00

Lokal: ABC (Arabiska Bokstavscentret ) Skolspåret 41 i Hjällbo

 Utflykt 7 juni 2014
Som tradition brukar föreningens medlemmar träffas familjärt ute i naturen i en utflykt. År 2014:s utflykt blev i Göteborgs natursköna område Skatås. Utflykten blev lördagen den 7 juni, då föreningen hyrde en stuga och medlemmarna fick delta med deras familjer. I en god stämning och ett fantastiskt väder träffades de i ett knytkalas. Som en stor familj deltog de i olika roliga aktiviteter som charadspel och promenader.

 Föreningens valaktiviteter (EU-val 2014)
Tillsammans med 5 andra socialdemokratiska föreningar och SSU genomförde vår förening en stor aktivitet i Hammarkullen onsdag den 14 maj 2014. Partiets flygblad delades ut och vi hade många konstruktiva samtal med boende i området. Dörrknackningar genomförde i Hammarkullens flera hus.

Söndagen den 18 maj deltog våra medlemmar i en aktivitet i egen regi i Kvibergs marknad. resultatet blev samtal och information om valet, och vårt parti. Dessutom värvade vi några nya medlemmar.

 Första Maj 2014
Programmet till årets första maj:

13:00 Familjefest
15:30 Avmarsch från Järntorget
16:30 Tal & Musik på Götaplatsen

 Föreningens årmöte, söndag 23 februari2014

Söndagen den 23 februari hölls föreningens årsmöte klockan14.00. I val av mötets funktionärer, valdes Faraidoun Moradi till mötets ordförande, Mehemet Ertekin sekreterare, och Farydun Kahraman som rösträknare och protokolljusterare. Ali Moeeni Angereds stadsdelsnämnds ordförande var årsmötets gäst.

Ali inledde sitt tal med några statistiska siffror om Angered i jämförelse med Göteborgs andra stadsdelar, befolknings olika ålderskategorier, folkhälsa, inkomster mm. Han framställde en bild för att sedan förklara vilka utmaningar står nämnde inför. En politik som skapar en tryggare stadsdel för sin medborgare. Sedan satte Ali skolan o fokus i sitt tal, och vad man har gjort och åstadkommit för att förbättra situationen i skolan. Mötesdeltagarna var engagerade och ställde flera viktiga frågor om skolor, kön till förskolor och folkhälsan.

I andra delen godkände mötet verksamhetsberättelsen som var skriven på både svenska och kurdiska. Efter godkännande av ekonomiska berättelsen gav mötet styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. Till föreningens kassör valde mötet Kamil Sha-Mohammed på 2 år. Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år valdes Saleh Sharafi och Mehmet Ertekin. Hawri Kahraman och Rojhan Majeed valdes som suppleanter på 1 år. Sedan valdes revisرer och revisorssuppleant samt valberedning. 3 ordinarie ombud plus 3 ersättare valdes (föreningens ombud på partidistriktets årsmöte och konferenser).

I verksamhetsplan för 2014 berättade ordföranden om att både partiet och vår förening har en intensiv och tuff valkampanj framför sig. En sådan kampanj som behövs alla medlemmars stöd och insatser. Dessutom planerar vi att anordna ett arrangemang i samband med föreningens 20-årsjubileum i april.

Mötet ägde rum på ABF:s lokal på Spadegatan 9, från klockan 14till klockan 17.30. 24 medlemmar deltog i mötet.

Årsmöteshandlingar:
  - Förslag till dagordning
  - Verksamhetsberättelse (svenska)
  - Verksamhetsberättelse (kurdiska)
  - Ekonomirapport

För tidigare aktiviteter klicka här!

 
webbansvarig: Kamil