Kurdiska Socialdemokratiska föreningen i Göteborg

 

 

 

Bildades 1994

 

1994 دامەزراوە

 

 

 
 Om Föreningen

Kurdiska Socialdemokratiska föreningen ör en förening för alla kurdisktalande boende i Storgöteborg som bär eller stödjer det socialdemokratiska partiets värderingar i Sverige. Föreningen bildades 1994.  med syftet:

- Att aktivt medverka i det svenska samhällets politiska frågor och beslut.
- Att skapa intresse för engagemang hos kurder boende i västra Sverige för att lyfta fram de frågor som våra medlemmar och sympatisörer brinner för.
- Att aktivt medverka i frågor gällande bostadsområden, kommun eller sociala frågor.
- Att verka för ett rättvisst och integrerat samhälle.
- Att verka som bro mellan kurder och den politiska makten.
  Att verka som nätverk för kurder som kommer från olika delar av Kurdistan.
- Att skapa en bro mellan vårt parti och de kurdiska politiska partier från Kurdistan som bär samma ideologi.
Föreningens stadgar

 

webbansvarig: Kamil