Kurdiska Socialdemokratiska föreningen i Göteborg

 

 

 

Bildades 1994

 

1994 دامەزراوە

 

 

 
 Styrelsen
Styrelsen, valberedning, revisorer väljs på årsmöten. Mandattiden för ordinarie styrelseledamöter är 2 år, övriga uppdrags mandattid 1 år. Ordförande och kassör väljs växelvis på 2 år med halva styrelsen. 

Jahide Salih

Diako Shaeik Aghaei

Hawri Kahraman

Saleh Sharafi

Najat Farza

Refik Incir

Reger Shafik

Kochar Sadek

Abo Moradi
 Styrelsen
Diako Shaeikh Aghaei Ordförande  
Saleh Sharafi Ledamot  
Abo Moradi Kassör  
Najat Farza Ledamot  
Refik Incir Ledamot  
Jahida Salih Ledamot  
Kochar Sadek Suppelant  
Rger Shafik Supplenat  
     
 Revisorer
 Kamil Sha-Mohammed, och Majid Faraj.
     
 Valberedning
Shadiye Heydari, Fariq Mahmoud, Rokhosh Ali och Nsryn Joamir
     

Partidistriktets representatskap

Najat Farza   Reger Shafik
ordinarie   ordinarie
Hawri Kahraman   Kochar Sadek
ersättare   ersättare
     
     
     
     

webbansvarig: Kamil