Kurdiska Socialdemokratiska föreningen i Göteborg

 

 

 

Bildades 1994

 

1994 دامەزراوە

 

 

 
 Styrelsen
Styrelsen, valberedning, revisorer väljs på årsmöten. Mandattiden för ordinarie styrelseledamöter är 2 år, övriga uppdrags mandattid 1 år. Ordförande och kassör väljs växelvis på 2 år med halva styrelsen. 

Jahide Salih

Diako Shaeik Aghaei


Hewa Cardoi


Saleh Sharafi

 

Najat Farza

 


Refik Incir

Ako Taher

Susanne Mohammad Amin

 


Fajak Ahmad Tofigh
       
 Styrelsen
Diako Shaeikh Aghaei Ordförande  
Jahida Salih Kassör  
Refik Incir Sekreterare  
Najat Farza Ledamot  
Saleh Sharafi Ledamot  
Ako Taher Ledamot  
Hewa Cardoi Ledamot  
Susanne Mohammad Amin Supplenat  
Fajak Ahmad Tofigh Suppelant  
 Revisorer
 Roshan Yigit, och Majid Faraj.
     
 Valberedning
Shadiye Heydari, Reger Shafik och Nsryn Joamir
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     

webbansvarig: Kamil