Kurdiska Socialdemokratiska föreningen i Göteborg

 

 

 

Bildades 1994

 

1994 دامەزراوە

 

Tidigare aktiviteter

 
 Vårkampanj med i samarbete med Angereds krets

Lördagen den 25
januari deltog våra medlemmar i vårens kampanj i samarbete med socialdemokratiska föreningar inom Angereds krets. Kampanjens drevs i Angereds centrum mellan klockan 11 och 13. utdelning av partiets material och samtal med folk.

 


 

 

 Socialdemokratiska riksdagsledamöter om den mördade journalisten Kawe Germiyani

Riksdagsledamöterna Anna-Lena Sörenson, Shadiye Heydari, Ahre Hamedanaca, Roza Güclü Hedin och Lars Johansson följer upp Kurdistans nyheter om mordet på journalisten Kawe Germiyani, samt uppmanar de de kurdiska myndigheter att genomföra en oberoende opartisk och grundlig utredning, samt att lagföra ansvariga personer.

klicka här för att se brevet

Link till tidningen Awene, som brevet publicerat i.

 

 Fördömande av mord på journalisten Kawe Germiyani i Kurdistan

Den 5 december 2013 kallblodigt sköts ihjäl journalisten Kawe Ahmed Germiyani framför sin bostad i staden Kalar- Södra Kurdistan av en beväpnad grupp. Då motivet var att bryta Germiyanis granskande penna, räknas som en uppenbar kräkning mot yttrandefriheten.

Yttrandefrihet är grundförutsättning för demokratin och en av våra värderingars grundpelare, därför fördömer vi denna avskyvärda aktion, samt lägger vi vår röst på kampanjer som ställer krav på den kurdiska myndigheten att gripa de skyldiga och ställa dem inför rätta.

Kurdiska Socialdemokratiska föreningen i Göteborg
14 december 2014

 

 Medlemsmöte lördag 2 november 2013


Lördagen den 2 november 2013 höll föreningen ett medlemsmöte.  Nomineringar till riksdagen, kommunfullmäktige, regionfullmäktige samt stadsdelsnämnders gruppledare var mötets huvudtema. Några medlemmar som har förtroendeuppdrag berättade om sina  erfarenheter och vad det innebär att ha politiskt uppdrag. En lista över nomineringar gjordes. Listan skickas till Göteborgs partidistrikt efterstyrelsens genomgång. 17 medlemmar deltog i mötet som hölls på ABF:s lokal på Spadegatan 9 klockan 14 till 16.

 

 Medlemsfest Lörsdag 21 september 2013

Lördagen den 21 september arrangerade föreningen en fest för medlemmar och deras familjer. I en trevlig miljö och nöjsam samvaro umgicks medlemmarna.
Efter föreningens ordförandes välkomsttal började fetsen. Ett bildspel om föreningens tidigare aktiviteter visades. Frågetävlingsinslaget handlade om kunskaper om partiet, Göteborg, Sverige och Kurdistan.
Föreningen bjöd festdeltagarna på en middags buffé. Med musik och dans fortsatte festen till klockan 22.30. Festen arrangerades i Folkets Hus Hammarkullens festlokal, och 70 personer deltog.

 

 Medlemsmöte 11 maj 2013

Lördagen den 11 maj 2013 höll föreningen ett medlemsmöte. Mötet tema var ”Socialdemokratins ideologi” som hölls av Kamil Sha-Mohammed. Ordföranden Reger Doski rapporterade om partikongressen och turerna kring Omar Mustafa som blev vald av kongressen till partistyrelsen och sedan avgick han. En rad andra saker diskuterades bl a föreningens brev till KFR kring Halabjadagen.
Efter medlemsmötet bjöd föreningen mötesdeltagarna bjöds på mat på en kurdisk restaurang. Mötet hölls på ABF:s lokal på Spadegatan 9 fr kl 14 till kl 16.30. 26 medlemmar deltog.

 

 1-majdemonstration 2013

Vår förenings medlemmar tillsammans med andra kurdiska medlemmar och sympatisörer deltog i partiets och LO:s 1-majtåg. Avmarsch från Järntorget till Göta platsen. Över 6 000 demonstranter deltog i demonstrationen. Årets 1-majtalare var Johan Lindhlom, förbundsordförande Byggnads.

 

 Vårt besök till PUK
En grupp av våra medlemmar besökte PUK (Kurdistans Patriotiska Union) i Göteborg lördagen den 27 april. PUK är Socialdemokraternas systerparti (medlem i Socialistinternationalen). Under ett kamratligt samtal tog man upp både organisationernas situationer och möjligheter för samarbete i framtiden.

 

 Årsmöte 23 feb. 2013

Lördagen den 23 februari 20013 höll föreningen sitt ordinarie årsmöte i ABF:s lokal på Spadegatan 9. Representanter från kurdiska politiska partier gästade mötet på inbjudan av föreningen.
Lena Malm, Göteborgs kommunfullmäktiges ordförande medverkade i första delen av mötet. Införseln av trängselskatt i Göteborg var temat. Lena berättade om bakgrunden och omständigheterna kring beslutet och införandet. Hon framhöll trängselskattens vikt ur olika perspektiv. En renare miljö i staden när antalet bilar minskas i stadens kärna, ökande av framkomlighet och dessutom kommer skatten att finansiera stora delar av infrastruktursplaner som västra länken.
Partikongressen 3-7 april var det andra temat. Lena som själv är kongressombud förklarade att kongressen kommer att bli historisk höjdpunkt med stora utmaningar. Stefan Löfven kommer att väljas formellt som partiledare, till framtidpartiet, Socialdemokraterna. Palestina- Israelfrågan kan vara en del av kongressen fokus.
I andra delen av mötet behandlades dagordningens ordinariepunkter. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes, såsom ekonomiberättelsen. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
Mötet valde Reger Shafik (Doksi) som ordförande på 2 år enligt valberednings förslag. Resten av styrelse valdes.
Under punkten övriga frågor, tog mötet upp frågan om ett brev som har skickats till vår förening. En person som har arbetat under lång period som vikariat och när hon skulle få fasttjänst slutade arbetsgivaren att kontakta henne för att slippa ge henne tillsvidareanställning. Det framkom att flera personer hade hamnat i samma situation. Mötet beslutade att uppdra åt den nya styrelsen att hantera saken.
Mötet diskuterade ett förslag som gick ut på att utse en rådgivande grupp bestående av medlemmar med lång erfarenhet för att kunna hantera akuta frågor gällande händelser i olika delar av Kurdistan, på ett sådan sätt som går i linje med vårt partis ideologi och politik.
Till mötet kom 34 medlemmar. Föreningen bjöd på mat och dryck.

 Årsmöteshandlingar:
   - Förslag till dagordning
   - Verksamhetsberättelse (svenska)
   - Verksamhetsberättelse (kurdiska)
   - Ekonomisk berättelse 2012

 Julbord 22 dec 2012

Som avslutning på år 2012 årsverksamhet utgick styrelsen med inbjudan till alla medlemmar att fira den tillsammans på en kurdisk restaurang. Ett tiotal medlemmar med sina familjer avnjöt detta annorlunda julbord i en trevlig miljö.

 

 

 

 Medlemsmöte lördag 17 nov 2012

Lördagen den 17 november 2012, höll föreningen ett medlemsmöte på ABF:s lokal på Spadegatan 9 i Angered kl.14. Föreningens ordförande Najat inledde möte med en utförlig rapport om föreningens aktiviteter sedan årsmötet med bilder. Sedan blev det ekonomirapport av föreningens kassör.
Mötets huvudtema var ”jämställdhet och mångfald” av Carina Ring, ombudsman på Göteborgs partidistrikt. Det blev en intressant föreläsning med intressant övning för att uppfatta att vi alla är socialdemokrater, men vi kan ha olika uppfattningar i frågor rörande temat.

Sist delen av medlemsmötet blev Shadiyes medverkande om partiets situation. Shadiye berättade om läget och drog en kort presentation av partiets riktlinjer kring budgeten. Sedan rapporterade hon situationen kring Anfal – frågan som togs upp i Riksdagens utrikesutskott. Hon berättade om bakgrunden är, efter hennes besök till södra Kurdistan med 8 andra riksdagsledamöter under våren, hade Shadiye lovat att skriva en motion till riksdagen om Anfal-kampanjen. Förutom Shadiye skrevs under  motionen av ytterligare 4 socialdemokratiska riksdagsledamöter. Även personer från Miljöpartiet och Vänsterpartiet skrivit motioner till riksdagen med likalydande yrkande, dvs erkännande av Anfal-kampanjen som folkmord mot kurder i Irak.

Shadiye berättade att utrikesutskottet har behandlat motionerna och har skrivit ett betänkande som inte ännu har offentliggjorts. Shadiye tycker att det är underligt att vissa kurdiska medier föregår betänkandets utgång med jublande och hyllning till personer som ligger bakom betänkandets slutversion. Hon tycker att vi inte bör ta ut seger i förtid.

Mötet som leddes av Najat Farza, pågick i tretimmar och 22 medlemmar närvarade.

Medlemsmötet avslutades med en gemensam middag på en kurdisk restaurang närliggande mötets lokal. Föreningen bjöd närvarade medlemmar på middagen.
 

 En motion till Riksdagen om erkännade av Anfal som folkmord mot kurder
I början av oktober lämnade fem socialdemokratiska riksdagsledamöter en motion till Riksdagen och föreslår att Sverige erkänner Anfal-kampanjen som folkmord. Anfal-kampanjen är namn på den irakiska arméns angrepp mot kurdiska befolkningen i landet 1988, som resulterade i en mänsklig tragedi, förstörelse av 5000 byar och 180 000 offer.

Motionen är ett initiativ av vår föreningsmedlem, Shadiye Heydari och skrevs under av våra partikamrater Anna-Lena Sörenson (S), Arhe Hamednaca (S), Lars Johansson (S) och Roza Güclü Hedin (S). Vi tackar våra kamrater för deras engagemang för mänskliga rättigheter och för den rättfärdiga kurdiska frågan.

Vi vill påpeka att även riksdagsledamöter från Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat in motioner med liknande yrkande. Vi tackar dem också.
14 november 2012

 Den legendariske dramatikern Ahmad Salar sön 4 nov 2012

I samarbete med ett antal kurdiska föreningar i Göteborg arrangerade vår förening ett möte för den legendariska kurdiska artisten Ahmad Salar. Salar har en artistkarriär som är längre än 40 år. Han har medverkat i 100 tals teaterpjäs, dramaserier som författare, regissör och skådespelare. Som lärare i teaterhögskolan och drama- och sköna konsternas akademi har han utbildat många personer som i dagens läge är teater- och dramaledare och stora artister och stjärnor. Han har fått en ett stort antal priser, medaljer och utmärkelser.

På mötet visades en kort sekvens av hans senaste verk som bestod av en teaterpjäs som har deltagit i en stor festival och vunnit fina priser.
Ett föredrag om kurdiskt dramas historia berättade Salar om dagens läge och vilka utmaningar den kurdiska drama står inför.
Lapzerin, en organisation som hedrar personer som gjort stor verk, hedrade Ahmad Salar genom att lägga till Salars handavtryck i organisationens hedersarkiv.
Ca 100 deltagare deltog på mötet som ägde rum söndagen den 4 november 2012 på Irakiska Kulturhusets lokal. Samtalsledare : Miran Kamala
 

 Situationen i västra Kurdistan och den syriska revolutionen 15 sep 2012

Mars 2011 nådde den arabiska våren Syrien. Folkets långvariga missnöjen över missförhållanden resulterade fredliga demonstrationer som krävde reformer. I början var i några få fattiga områden, men den syriska regimen besvarade folkets krav med eld, gripande av aktivister, vilket ledde till en upptrappning. Demonstrationerna spred sig som löpeld till hela landet, taket på folkets krav höjdes, och man ropade för regimens avgång.

Sedan ett par månader trädde revolutionen i en ny fas när armédesertörer bildade friarmén och krigar mot diktatorns styrkor. Den nya fasen ledde till ännu större förstörelser för folkets ägor. Den syriska revolutionen har gått in på sin 18:e månad och mer än 20 000 människor har dött. Tiotusentals människor fängslade. Ca en halv miljon syrier har flytt landet och lever i flyktingförläggningar i Turkiet, Jordanien, Libanon och Irak. Mer än 1 miljon syrier är på flykt inom landet. Stridsflygplaner, tank och andra tunga vapen används. Inbördeskrig är ett faktum.

Den kurdiska delen av Syrien är inte undantag. Demonstrationerna trappades upp i takt med resten av landet. Flera kurdiska partier organiserade folket. Kurderna vill vara en del av den framtida syriska politiska plattformen.

I syftet att bättra våra kunskaper om den syriska revolutionen, och situationen i västra Kurdistan arrangerade vår förening ett öppet möte med ”Den syriska revolutionen och situationen i västra Kurdistan” som tema och medverkande av Ahmad Chato (en kurdisk politiker från syriska delen av Kurdistan).

Mötet var i samarbete med Göteborgs kommitté för kurdiska politiska partier och ABF Göteborg. Lördag 15 september på ABF:s lokal på Spadegatan 9.
Samtalsledarare: Reger Doski

 

 Besöket till KDPI 9 sep 2012

En grupp av våra medlemmar besökte kamrater från Göteborgs kommitté för Kurdistans Demokratiska parti i Iran (KDPI) söndagen den 9 september 2012. Efter ett varmt mottagande förde vi ett öppet kamratligt samtal. KDPI är medlem i Socialistinternationalen, och betraktar dem som vårt systerparti. Samtalet berörde flera viktiga punkter bl a situationen i Östra Kurdistan, och i Göteborg, möjligheter för att samarbeta kring aktiviteter som berör både parterna i Göteborg. En rad av konstruktiva förslag fick vi ta med oss för att ha i beräkning i våra framtida planer. Kommittén bedömde mötet fruktbart och de tackade vår förening för initiativet och hoppades att det ska leda till flera samarbetsaktiviteter.

 

 Arif Roshdi (PUK) 20 maj 2012

Söndagen den 20:e maj 2012 arrangerade vår förening tillsammans med Kurdiska Integrationscenter och Kurdiska föreningen Biston ett seminarium för Arif Roshdi (partistyrelseledamot PUK). Arif som var på besök i Göteborg i samband med ett projekt som socialdemokraterna har med PUK. Arif var ansvarig för en grupp bestående av 18 politiker, och de har varit i en fortbildning som partiet arrangerade.

Seminariet började efter invigning av en konstutställning som konstnären Ahmad Namo hade i samma lokal. Arif började uppdatera deltagarna med en rapport om det politiska läget i Irak och Kurdistan. Händelsernas analys ur PUK, och vissa ur hans personliga perspektiv. under andra delen av seminariet blev många frågeställningar av mötesdeltagarna, som besvarades av en politiker som var ibland självkritisk.

Konstnären Ahmad Namo var samtalsledare på mötet som var på ABF:s lokal på Spadegatan 9 i Angered, och ca 50 personer deltog.

 

 Besök till Gorranrörelsen 13 maj 2012

En grupp bestående av fem medlemmar från vår förening besökte Gorranrörelsen (Change) i Göteborg söndagen den 13:e maj 2012. Gorranrörelsen är ett politiskt parti från södra Kurdistan. Besöket ingår i föreningens verksamhetsplan som fattades på årsmötet 2012, vilket innebär att föreningen kontaktar olika kurdiska politiska partier, i syftet att ha samtal och eventuellt samarbete.

Delegationen togs emot av rörelsens representanter i deras lokal i Göteborg. Efter förklaring av besökets syfte, blev det ett öppet vänskapligt samtal om det politiska läget i Sverige och i Kurdistan. Parterna var positiva för att samarbeta kring vissa aktiviteter.

 

 2012:s första maj blev en stor folkfest i Göteborg

Årets 1 maj, arbetarnas dag blev en stor succé i Göteborg. Socialdemokraternas och LO.s 1-majtåg förvandlade Götaplatsen i vår fina stad till en plats med stor folkfest med 15 000 personer. Det svenska folkets missnöje över högerpolitiken, vår nya partiledare Stefan Löfvens förstamajtal för första gången och ett fantastiskt fint väder var några av de ingredienserna som blev årets förstamajfirande en stor succé och lockad folk.

Vår förening som tidigare år deltog naturligtvist i demonstrationen med egen banderoll och plakat. Årets plakat var ”Stoppa folkmordet i Syrien” och ”Stoppa förtryck mot kurder i Turkiet”. Kurdiska demonstranter var från olika kurdiska föreningar under banderollen ”Kurdiska samarbetskommitté”.

 
 Läget i södra Kurdistan ur Shadiyes synvinkel 29 april 2012

Under mars månad 2012 besökte en delegation bestående av 8 svenska riksdagsmän södra Kurdistan. Besöket ägde rum efter en inbjudan av Kurdistans Demokratiska partiet (KDP). Delegationen besökte flera ställen, institutioner, politiska partier i olika orter. Vår förening arrangerade ett seminarium för Shaiye för att dels rapportera om besöket och delegationers reflektioner, dels för att hur hon ser läget. Seminariet arrangerades i samarbete med tre kurdiska föreningar (Kurdiska Integrationscenter, Kurdiska föreningen i Göteborg och Matin förening) samt ABF Göteborg.

Andra delen av mötet var deltagarnas frågeställningar. Många av mötesdeltagarna var nyfikna och ställde frågor. Frågorna rörde olika aspekter. Vissa av deltagarna uppskattade Shadiyes engagemang och önskade henne lycka till, och andra var kritiska. Shadiye mottog berömmelserna och kritikerna med ett öppet sinne och besvarade frågorna. Även tog hon emot några nyttiga förslag.

Vår ordförande, Najat Farza var samtalsledarare och tackade alla för ett framgångsrikt möte. Ca 70 personer deltog på mötet.

Dag och Datum Söndag 29 april 2012
kl: 15.00
Plats: ABF Göteborgs lokal på Spadegatan 9

 

 Stöd till hungerstrejkande kurder 15 februari 2012

Sedan 15 februari 2012 inledde 400 kurdiska politiska fångar en hungerstrejk från Turkiets olika fängelser. De hungerstrejkandens krav är att avbryta Öcalans isolering och en fredlig lösning av den kurdiska frågan. Lördagen den 10 mars 2012 besökte en delegation av vår förening kurder som inledde tvådagars hungerstrejk i sympati för de hungerstrejkande fångar i Turkiet. Vi från Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg ger vårt fulla stöd i deras kamp för en fredlig lösning och krav på att avbryta isolering av ledaren Abdulla Öcalan.

 Årsmöte 25 februari 2012

Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte lördagen den 25 februari. Dario Espiga kommunalråd ansvarig för Social resurs, trygghet och folkhälsa. Darios tal om sitt uppdrag berörde många viktiga saker som fattigdom och tiggeri i staden, social klyftor, stängningstider för nattklubbar, hemlöshet i Göteborg. Ämnen väckte närvarande medlemmars intresse och flera frågor ställdes till Dario.

Verksamhetsberättelsen samt ekonomiska berättelsen lästes upp och godkändes av mötet. Mötet beslutade enligt revisorerna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2011. Mustafa  Kokoyi omvaldes som kassör för 2 år. Saleh Sharafi, Reger Doski och Mehmet Ertekin valdes till styrelsen som ordinarie ledamot på 2 år, samt Tanya Kahraman, Abo Moradi och Haji Fayek valdes som suppleant på 1 år.

Mötet hölls på ABF:s lokaler på Spadegatan 9, och 24 medlemmar närvarade.

Årsmöteshandlingar:
 - Verksamhetsberättelse (svenska)
 - Verksamhetsberättelse (kurdiska)
 - Ekonomisk berättelse
 - Förslag till dagordning

 Endagskurs för medlemmar 26 nov 2011

Kurdiska Socialdemokratiska föreningen i Göteborg i samarbete med Göteborgs partidistrikt drev en kurs för medlemmar. Utbildningen var medlemmarnas förslag som formulerades under ett medlemsmöte. Efter en genomtänkt plan på kursen drivande angående dag, lokal, medverkande och ekonomin erbjöd styrelsen all medlemmar och 19 medlemmar anmälde sig till kursen.

Kursen drevs under lördagen den 26 november från klockan 10 till klockan 16 i Arbetarrörelsens Folkhögskolans lokal, med följande tema som innehåll:

 - Vår ideologi (jämfört med andra ideologier) - Kamil

 - Partiets utrikespolitik- Kenneth G Forslund

 - Valberednings roll - Shadiye Heydari

 

 Medlemsmöte lördag 22 oktober 2011
Lördagen den 22 oktober höll föreningen ett ordinarie medlemsmöte. Efter ekonomi- och aktivitetsrapport blev det samtal om planering av kommande aktiviteter, och då ide´n av att anordna en kurs framkom och flera medlemmar stödde förslaget. Mötets gäst var Nias Said Ali, rektor för PUK:s kaderskolan som var på besök från Kurdistan, på inbjudan av Olof Palmes center i samband med ett projekt.
klockan 15.00
plats: ABF:s lokal på Spadegatan 9

 Kurdiska medians roll i exil 1 oktober 2011
Lördagen den 1 oktober arrangerade vår förening ett öppet möte i samarbete med Kurdiska föreningen Matin och Kurdiska Unionen. Mötets tema var " Den kurdiska medians roll i exil". Tre radiojournalister medverkade, Baker Ahmed från Radio Hawpshti, Shamal Ebrahimzade från Dialog, och Hassan Khaleqi från Radio Kurdistan.
Medverkade berättade om sina radioprogram, och  sedan svarade dem på publikens frågor. Mötet började  klockan 14.30 och fortsatt till 17 i Irakiska Kulturhusets lokal i Bellevue. Najat Farza var samtalsledare.
 

 Utflykt på nationaldagen 6 juni 2011

Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg arrangerade som tradition en utflykt för medlemmarna och medlemmarnas familjer. Årets vår utflykt inträffade Sveriges nationaldag 6:e juni. Utflykten ägde rum i det natursköna området vid Mölnesjön i Rannebergen. Föreningen bjöd på en grillfest, och medlemmarna bjöd på en fantastisk humor vilken gjorde att hela arrangemanget blev en succé.

 Socialdemokraterna och visioner 30 april 2011


I samband med omvalet i Västra Götalands region arrangerade vår förening ett seminarium i samarbete med Kurdiska föreningen i Göteborg. Håkan Werner Linnarsson och Goran Meriwani medverkade i seminariet.

Håkan som är ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 12 talade om Socialdemokraternas program och vallöften, dessutom påpekade han på vikten med att rösta och hur skillnaden i sjukvårdspolitiken mellan sossarna och andra partier.

Goran Meriwanis handlade om partiets visioner och historiska perspektiven. Socialdemokraternas kamp genom historien för rättvisa och solidaritet i det svenska samhället.

Sedan svarade medverkarnas på deltagarnas frågor. Nalin Pekgul var också bjuden, men hon anmälde förhinder dagen före seminariet, vilket gjorde att arrangörernas inte kunde ersätta med en annan medverkare.

Seminariet leddes av Najat farza, och det hölls lördagen den 30 aprilirakiska Kulturhusets lokal i Belleuve.

 Halabjadagen & Newroz 2011

Kurdiska Föreningsrådet i Västra Götaland (En paraplyorganisation för kurdiska föreningar i VG. Vår förening medverkar som medlem i rådet) arrangerar en rad aktiviteter under mars 2011 bl.a.

 Halabjadagen:

Minnesceremoni för de tusentals kurder som gasades i hjäll av den Irakiska armén den 16 mars 1988. Ceremonin består av diktläsning, filmer, fotoutställning och teatersktch.


Torsdag den 17 mars
lokal: Irakiska Kulturhuset
klockan 18.00

 

Newroz (Eldfesten):
Firandet av den kurdiska nyår (Newroz) görs traditionellt med eldfest på nyårsaftonen. Programmet består av musik, dans och sång.

Heden
söndag den 20 mars
kl.13


 

 

 Årsmöte 26 februari 2011

Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg höll sitt ordinarie årsmöte på lördag den 26 februari 2011. Årsmötets gäst var Ann Lundgren. Ann berättade om att hon kommer att ta ansvar för ett nytt bolag (bolaget Nordost utveckling AB). Bolagets huvuduppgift är att bidra till hållbar stadsutveckling, genom att göra Nordostområden attraktiv. Upprustning av några hållplatsar. Etablering av småföretagarcenter. Ann är också den nybildade kretsens ordförande (Angered, efter sammanslagning av kretsarna Lärjedalen och Gunnared). Mötesdeltagarna ställde frågor och besvarades av gästen.

Efter godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomin röstade mötet enligt revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Till föreningens ordförande valde årsmötet Najat Farza. Dessutom valdes tre nya ordinarie ledamöter och tre suppleanter till styrelsen. För mer om årsmötets val klicka länken Styrelsen i Menyn.

23 medlemmar närvarade mötet som hölls på ABF:s lokal på Spadegatan 9 från kl.14 till klockan 17.

Årsmöteshandlingar:

 - Verksamhetsberättelse 2010 (svenska)

 - Verksamhetsberättelse 2010 (kurdiska)

 - BOKSLUT2010

 - Förslag till dagordning

Lördag 26 februari
KL: 14.00
ABF:s lokal på Spadegatan 9(Angered)

 Medlemsmöte Lördag 15 januari 2011
På uppmaning av Göteborgs partidistrikt, hölls ett medlemsmöte lördag den 15 januari 2011. Mötet diskuterade kring två frågeställningar som Valberedningen hade ställt för att förbereda förslag till partiets extra kongress 25-27 mars 2011. 13 medlemmar närvarade mötet, och diskuterade med stort engagemang, sedan uppdrogs åt ordföranden att sammanställa synpunkterna och skickas till partiet.

Lördag 15 januari kl: 15.00

ABF:s lokal på Spadegatan 11 Angered

 Öppet Hus fredag 26 nov 2010  kl:14-17

Kurdiska S-föreningen i Göteborg har i samarbete med Hammarkullens S-förening anordnar ett öppet Hus dit Göteborgare, föreningar och frivilliga organisationer är välkomna att delta i en eftermiddags mingel med riksdagsledamot Shadiye Heydari.

Dag: fredag 26 november

Tid: kl. 14.00–17.00
Plats: Hammarkullen, Hammarkulle Folket Hus 62b Alfonssalen

Riksdagsledamot Shadiye Heydari vill i samband med detta möte tacka och visa uppskattning gentemot alla de som deltagit i valrörelsen och nyttjat sin demokratiska röst i valet. Det är också ett tillfälle för deltagarna att ställa frågor och komma med synpunkter.

Vi bjuder på kaffe, te och tilltugg

Varmt välkomna!

  
 Medlemsmöte söndag 14 nov 2010

Söndagen den 14 november 2010 hölls ett medlemsmöte.
Föreningens medlem tillika riksdagsledamot, Shadiye Heydari närvarade mötet och berättade om sitt uppdrag som riksdagsledamot. Uppdragets rutiner, arbeten, utskottsarbete och sammanträden. Mötesdeltagarna ställde frågor.

Mötets huvudtema var utvärdering av valrörelsen (föreningens, partidistriktets och partiets valrörelse), samt faktorer som ledde till valförlust. samtliga närvarande medlemmar deltog aktivt i en givande diskussion, sedan sammanställdes i några punkter som kommer att skickas till analysgupp och krisgruppen.
19 medlemmar deltog i mötet, dessutom upplästes en medlems synpunkter kring frågan som togs hänsyn till.

 Våra aktiviteter under valrörelsen
Dag, datum starttid och plats Aktivitet Medarrangör
     
Söndag 5 september kl.12.00
Kviberg
utdelning av valmaterial  
Torsdag 9 september kl: 18.00
Spadegatan 1
Valdebatt Kurdiska föreningen i Gbg
Kurdiska Unionen, Biston, Silav
Fredag 10 september kl.19,00
Folkets Hus Järntorget
valmöte (Mala Baxtiyar)  
Lördag 11 september kl.12-14
Kviberg
utdelning av valmaterial  
Söndag 11 september kl.12-14
Kviberg
utdelning av valmaterial  
Söndag 11 september kl.12-15
Bergsjödagen- Galaxen
utdelning av valmaterial Bergjöns krets
Torsdag 16 september kl.18-20
Teleskopgatan Bergsjön
utdelning av valmaterial Bergjöns krets
Fredag 17 september kl.18.20
Bergsjön Komettorget
utdelning av valmaterial Bergjöns krets
Valfinal på Götaplatsen med Mona Sahlin

 Medlemsmöte 27 augusti 2010

Fredagen den 27 augusti höll vår förening ett medlemsmöte i ABF:s lokaler på Spadegatan i Angered. Efter ekonomirapport och lägesbeskrivning, handlade större delen av planering av aktiviteter under september fram till valdagen för att bedriva en intensiv valrörelse. Vissa aktiviteter bedrivs av vår förening, andra i samarbete med partiets stadsdelskretsar, kurdiska föreningar. Mötet på gick till klockan 20.30, och efter mötet bjöd föreningen närvarande medlemmar på middag.

Fredag 27 augusti
kl: 18.00
ABF:s lokaler på Spadegatan 11

 Hammarkullekarnevalen 2010


Hammakullekarnevalen, Sveriges största karneval arrangeras för 35:e år mellan 28 - 30 maj. 3 dagar av folkfest, dansgrupper från hela världen, Tivoli, knallemarknad, mat från hela världen och mycket mer. Flera av vår föreningsmedlemmar deltog i partiets aktiviteter i samband med karnevalen, då partiet tillsammans med LO hade ett tält under karnevalsdagarna.  De delade ut partiets flygblad, förde samtal med folk, och värvade medlemmar.
 

 Medlemsmöte söndag 23 maj 2010  


Ett medlemsmöte hölls söndagen den 23 maj 2010. Mötet behandlade i stort sätt två punkter. Rapport från styrelsen om föreningens aktiviteter som bestod av tvådagarskurs som föreningen drev i samarbete med partidistriktet och ABF Göteborg 24 – 25 april, 19 medlemmar deltog i kursen. 1-majaktiviteter, föreningens representation i några möten. Andra punkten handlade om nomineringar till nämnder, Carina Ring, Ombudsman, ansvarig för förtroendevalda och studier medverkade i denna punkt och förklarade vad det innebär att ha politiskt uppdrag, och hur PD hanterar listorna. Sedan 4 medlemmar som har uppdrag berättade uppdragen, vilka ansvar och roller de har. Efteråt satt mötet ihop en lista över de medlemmar som ville ta uppdrag. Listan skickas till PD före 31 maj.

Mötet hölls på ABF:s lokal på Spadegatan 11 kl.16.00 – 18.30, och 27 medlemmar deltog i mötet.
 

 Avrättning av 5 kurdiska politiska fångar av Iranska regimen
Situationen i Iran alltmer försämras för varje dag, regimens politik driver landet till en isolerad zon. Upprepande kränkning av mänskliga rättigheter, tillfångatagning av politiska aktivister, avrättningar har blivit landets vardagliga rutiner. I dag söndag den 9 maj 2010, kom besked om avrättning av 5 kurdiska politiska fångar. Vi från kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg fördömer den iranska islamistiska regimens brutala politik samtidigt kräver vi att omvärlden fördömer Iran för dessa avskyvärda brott, Amnesty Internation, röda korset, FN och alla andra organisationer att pressa Iran för att stoppa dessa avrättningar.

 

 

 

 Fördömer mordet på en kurdisk journalist

Kurdiska socialdemokratiska föreningen fördömer mordet på journalisten Sardasht Osman som kidnappades i staden Erbil (Kurdistan - Irak) den 3 maj och återfanns död den 5 maj. Vi anser att det avskyvärda dådet syftat till att tysta ner det fria ordet. Vi uppmanar kurdiska myndigheter att en ordentlig utredning görs och de som begått dådet skall ställas inför rätta.

 

 

 1 maj 2010  


Årets första maj, firades först i Angered.  Mellan klockan 11 och 13 firade vår förening med Angereds föreningar första maj i Angereds Centrum. Arrangemanget bestod av musik och sång, första majtal och utdelning av rosor och partiets flygblad. Shadiye Heydari och Mattias Jonsson (Två riksdagskandidater från Angered) höll tal. Efteråt transporterades folket till Järn torget för att delta i Göteborgs första maj-firande. Vår förening tillsammans med andra kurdiska föreningar gick i tåget under parollen ” Samarbetskommittén för kurdiska föreningar”. Årets talare var LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin. 4100 demonstranter i tåget

Vägen till19 september

Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg arrangerade ett öppet möte under rubriken "Vägen till 19 september", Lördag den 10 april. Mötet handlade om:
 - diskussion och sammanfattning av turerna kring riksdagsbeslutet som erkände folkmord på armenier av Turkiet 1915, medan man inte behövde att bifalla den motionen som yrkade för erkännande av folkmord på kurder av den irakiska armén under Anfalkampanjen 1988. Kurdiska medians hantering av händelseförloppet.
 - Röstningsförfarande, vilka får rösta, vilka val man får rösta.
 - Shadiye Heydaris föredrag om våra valplaner, valkampanjen och framtiden.

 

 Två-dagars utbildning 24 och 25 april 2010

I samarbete med Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt och ABF Göteborg drev vår förening en 2-dagarsutbildning för medlemmar. 23 medlemmar deltog i kursen. Första kvällen hade man ett samkväm som kombination av kunskap och nöje. Kurdiska artisten Fariborz Karamy medverkade i samkvämet med ett fantastiskt inslag av kurdisk musik och sång.

Lördag och söndag 24 och 25 april 2010
Plats: ABF lokaler
23 medlemmar anmält intresse.

Dag 1:  Lördag 24 april

Medverkande: Bodil Wennerström lärare vid Viskadalens folkhögskola

09.30

Samling och kaffe serveras

09.55

Kort presentation av programmet

10.00

”Politiskt ledarskap” och ledarstilsmodeller

11.15

Fruktstund

11.30

”Ledarskap – relation, motivation, inspiration”

12.30

Lunch

13.30

”Retorik”

14.30

Avbrott för eftermiddagskaffe

15.00

Fortsättning på ledarskap – relation, motivation, inspiration

16.30

Sammanfattning och avslutning

17.30

Kulturprogram och middag

Dag2: Söndag 25 april

12.00

Konflikthantering (Diako Sheikh Aghaei)

13.30

Avbrott för kaffe

13.50

 Fred och demokrati (Diako Sheikh Aghaei)

14.30

Information om valberedningens roll i föreningsliv (Shadiye Heydari)

14.50

 Fruktstund

15.00

Information om SDN sammanslagning (Shadiye Heydari)

15.30

Avslutning

Kvinnodagen, Halabjadagen och Newroz 2010

Tillsammans med kurdiska föreningar i Göteborg inom kurdiska kommittén arrangerades tre stora arrangemang under månaden mars:

Internationella kvinnodagen 8 mars
Firandet av den internationella kvinnodagen blev högtid för kurder i Göteborg, då kommittén arrangerade en stor fest måndagen den 8 mars för kurdiska föreningarnas medlemmar. Festen innehöll sång, musik och dans. Flera kurdiska artister medverkade. Festen var i Irakiska kulturhusets lokal i Belleve. 

Halabjadagen: 14 mars
Som tradition brukar kurder hedra minnet av de 5000 offer som gasades ihjäl med kemiska stridsmedel 16 mars 1988 av den irakiska armén. I år, vid 22 årsdagen av den fruktansvärda händelsen arrangerade kommittén ett välplanerat arrangemang som rörde alla närvaranden känslor. Flera inslag av teatersketch, dikter och andra rörande inslag sminkade arrangemanget.

Newroz- Eldfesten 20 mars
Det kurdiska nyåret (Newroz) är definitivt den största högtiden för alla kurder och iranier. Kurder som tradition firar Newroz på olika sätt. 20 mars (nyårsaftonen) brukar man tända eld och dansa kring brasan. Årets eldfest arrangerades på Heden i Göteborgs centrum. Firandet började med flera inslag av musik och sång och dans. Sedan avslutades med tändning av elden som symbol för avslut av vintern och året.

Årsmöte 2010


Söndagen den 21 februari höll föreningen årsmöte. Tanya Kahraman, Dara Mustafa och Refik Incir valdes till mötets funktionärer. Först höll Shadiye Heydari (SDN Lärjedalens ordförande) en uppskattad föreläsning om minskning och sammanslagning av Göteborgs stadsdelar. Shadiye presenterade en rad statistiska uppgifter om alla stadsdelars population, människornas utbildningsbakgrund, och inkomster mm. Nackdelar och fördelar med sammanslagningar. Mötesdeltagarna ställde flera frågor.

Efteråt fortsatte mötets handlingar. Mötet gick igenom verksamhetsberättelsen som styrelsen hade förberett och mötet godkände den. Sedan ekonomiska berättelsen godkändes. Efteråt beslutade årsmötet enligt revisorernas förslag ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Mötet valde Kamil Sha-Mohammed till ordförande för 1 år som fyllnadsval, Mustafa Kokoyi till kassör på 2 år och Abo Moradi och Saleh Sharafi som ordinarie ledamot på 2 år och båda Hewa Cardoi och Shilan Majid som suppleant på 1 år. Mötet valde revisorer och valberedning. Mötet hölls i en kamratlig miljö. Som ett överraskande inslag uppvaktade deltagarna den nyvalda ordföranden, Kamil eftersom han fyllde 50 år.

Mötet hölls på KKBC:s lokal på Spadegatan 9 i Angered, och närvarades av 28 medlemmar.

Dagordning
Verksamhetsberättelse2009 svenska
Verksamhetsberättelse2009 kurdiska

Ekonomisk berättelse 2009

Ordföranden avgår

Vår ordförande Salam Taieb, meddelade styrelsen och valberedningen att han beslutat att avgå som ordförande med omedelbar verkan, p g a hans hälsotillstånd. För detta syfte höll styrelsen tillsammans med valberedningen ett hastigt möte den 26 november, och till slut beslutade man att vår vice ordförande Najat Farza ta över ordförandeklubban fram till årsmöte som äger rum i mitten av februari. Vi önskar Salam en snabb tillfriskning, samtidigt önskar vi Najat all lycka när hon tar över rodret.

Medlemsmöte lördag 14 november


Lördagen den 14 november 2009 hölls ett ordinarie medlemsmöte. Lars Johansson (riksdagsledamot) var bjuden till mötet, men på grund av sjukdom kunde han inte närvara mötet.
 Mötet behandlade flera punkter bl a:
- Partiets och föreningens situation: efter en kort inledning av ordföranden pågick en givande diskussion hur vi kan göra i framtiden för att mer synliggöra vårt parti och vår förening och vilka prioriteringar bör vi ha inför den tidiga valkampanjen.
- Föreningens nomineringar till riksdagen, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och sdn:s gruppledare.
- Ekonomiska rapport.
- Rapport om skrivelser kring våra valobservatörer.
- Planering till nästkommande medlemsmöte och årsmöte 2010.

Mötet hölls i en demokratisk och trevlig miljö, och alla närvarande medlemmar aktivt deltog i givande diskussioner kring mötets punkter. Till mötet kom26 medlemmar.

Ett Tydliggörande angående våra valobservatörer

Styrelsen skickade ett tydliggörande till PUK, och tidningen "Kurdistani Nwe" angående det som kom i PUK:s media under perioden 12-14 oktober.

Bakgrund: Vår förening kontaktade partiet för att vårt parti skulle skicka medlemmar som kan fungera som valobservatörer under det kurdiska parlamentets- och presidentvalet som ägde rum 25 juli 2009. Föreningen fick svar att partiet inte kan skicka observatörer, och rätta vägen är att ske genom riksdagen. Föreningens styrelse undersökte möjligheten att fixa internt inom föreningen. Enligt den Irakiska valkommissionen fick utländska "civila" organisationer skicka sina observatörer. Styrelsen beslutade att skicka 4 medlemmar som själva ställde upp ideellt, och de själva betalade resan och andra kostnader. Den irakiska valkommissionen godkände samtliga som alla andra som blev skickade av respektive organisationer, de fick gå fortbildning, fick tydliga instruktioner, samt brickor. Observatörerna besökte flera vallokaler i mer än en ort, och antecknade sina iakttagelser. Efter uppdraget skrevs en utförlig rapport om hur valet gick till i deras ögon, och de skrev visa incidenter då en viss typ av fusk har förekommit. observatörerna gjorde en presskonferens, dit bjöds alla partiernas media.

Tidningen "Kurdistani Nwe" ( en dagstidning som ges ut av PUK;s media) skrev i 12 oktobers upplaga, att PUK hade kontaktat Socialdemokraterna , och har tagit reda på att de observatörerna var falska eftersom de inte hade blivit skickade av partiet. efteråt förekom samma nyhet i flera andra av PUK;s media (pukmedia 12 oktober), och TV-programmet (Germawgerm, Gali Kurdistan). Styrelsen höll ett möte till följd av detta och beslutade att skicka ett brev till Tidningen Kurdistani Nwe som ett tydliggörande (men tyvärr tidningen publicerade aldrig vårt brev, därför blev vi att tvungna att publicera vårt budskap genom andra oberoende media. Länken Nedan är "översättning " av brevet, som styrelsen skickade (på kurdiska).
BREVET

PUK:s delegation från Kirkuk

På inbjudan av Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt, ABF Göteborg och Föreningen för dialog och demokrati i Kirkuk kom en delegation från staden Kirkuk (PUK:s partidistrikt i Kirkuk)till Sverige. Delegationen bestod av:

1- Deler Abdulqader Omar (viceordförande Kikuks PD-PUK)
2- Nabaz Abdulrahman Abdulmajeed ansvarig för stadsutveckling och urbanisering
3- Yaseen Azadeen Mahmood Bebani ansvarig för utbildning
4- Abdulrahman Abdullah Ridha Beebane ansvarig för organisationen och statistik

Delegationen besökte flera ställen under sin vistelse, följande är några av delegationens besök i Göteborg: 

1- Möte med Partidistriktet i Göteborg den 30 sep kl.12.30
2- Möte med IF Metall den 1 okt kl.14.00
3- Möte med styrelse för kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg den 1 ok kl.18.00
4- Möte med ABF den 2 okt kl.10.00
5- Seminarium den 3 okt kl.15.00 i ABF:s lokal på Spadegatan 11

Hammarkullekarnevalen

Under karnevalsdagarna 29 - 31 maj 2009, hade partiet med LO ett tält, och partimedlemmar samtalade med folk och delade ut partiets material till folket. Hammarkullekarnevalen arrangerades för 34:e året i rad, och har hunnit bli Sveriges största karneval. Våra medlemmar var med under karnevalsdagarna. Årets karneval invigdes av partiledaren Mona Sahlin.

Valkampanjen i Angered 26 maj

Valkampanjen till Europaparlamentet fortsätter med hög fart. Våra medlemmar arbetar som valarbetare vid flera valstugor i Göteborg. Våra politiker i turnéer för samma syfte. Tisdagen den 26 maj, besökte flera av våra politiker valstugan i Angereds centrum. Tillsammans med Annelie Hultén, kommunstyrelsens ordförande kom Göteborgs EU-kandidat Olle Ludvigsson
, vår partiledare Mona Sahlin, och den världskända göteborgaren, Förra Utrikesminister, Sveriges FN-ambassadör mm, Jan Eliasson. Inför en folksamling på 300 personer talade Jan Eliasson om vikten med att rösta och med att skicka flera socialdemokrater till Europaparlamentet, för att bryta dagens höger-majoritet. Mona Sahlin framhöll vikten med att rösta, och påminde mötesdeltagarna om den kampen som en gång Olof Palme, och Anna Lindh drev för rättvisa i världen. Hon framhävde en jämförelse, skillnaden mellan  Gunnar Hökmark, Moderaternas toppkandidat och Olle Ludvigsson.
Valmötet började kl:18.00 först med kurdisk dansuppvisning, av Kurdiska Ungdomssektionen, Kurdiska föreningen i Göteborg, sedan medverkade hiphopgruppen Middlesex.

Studiecirkel 2009
I samband med valkampanjen till europeiska parlamentet, drev vår förening en studiecirkel för föreningens medlemmar om valet. Studiecirkeln började 30 april och på gick i 3 veckor. Dvs att cirkeln bestod av 3 sammankomster. 9 medlemmar deltog i cirkeln.

Cirkelledare: Salam Taieb
Torsdagar 18.00
Lokal: KKBC
Antakl sammankomster: 3 ggr
Material: Planering för valseger.

 Första maj i Angered och centrala Göteborg


I år deltog vår förening tillsammans med andra kurdiska föreningar i demonstrationen i Angered och sedan i centrala stan. I ett fantastiskt arrangemang av socialdemokraterna i Lärjedalen och Gunnared, en solig dag, demonstrerade kurderna i Göteborg i Angered. Anna Johansson, Göteborgs partidistrikts ordförande höll tal. Dessutom medverkade Kurdiska föreningen i Göteborg med sin fantastiska dansgrupp med dansuppvisning, och det blev en folkfest.

Demonstranter bussades till Järntorget för att delta i stans stora 1-majdemonstration, som startade från Järntorget och samlig på Götaplatsen. 2 300 demonstranter deltog i tåget. sedan 6 500 åhörare när Sofi Bringsaas, SSU Göteborg, Annelie Hultén, kommunstyrelsens ordförande 0och Olle Ludvigsson EU-kandidat höll tal.

Medlemsmöte Söndag 26 april 2009


SSU och ungdomsengagemang

Föreningen höll ett medlemsmöte söndagen den 26 april 2009. Mötet hade tre teman. första temat handlade om SSU. Mohamed Hama Ali, ordförande SSU Kungälv berättade om sitt engagemang inom SSU. Mohamed som även är son till en av vår förenings medlem, berättade hur han blev intresserad av att politik. Han förklarade hur medlemsvärvning går till, och vikten med SSU för partiet. Mötesdeltagarna blev överraskade av hans sätt för framförhållning och argumentering på kurdiska.

EU-valet 7 juni
Mötets andra tema handlade om EU-valet. Mötets gäst EU-parlamentets kandidat Olle Ludvigsson hälsades välkommen och presenterades av föreningens ordförande Salam Taieb. Olle berättade om sin bakgrund och sitt engagemang inom den fackliga rörelsen. Han förklarade de viktigaste ståndpunkter och och de hjärtefrågorna han kommer att kämpa för inom EU-parlamentet. Under frågestunden svarade han på medlemmarnas frågor och sedan önskade alla närvarande medlemmar på mötet honom lycka till med sin valkampanj.

Rökning en alvarlig folkhälsorisk
Mötets tredje tema handlade om rökning, som en folkhälsorisk. Faraidoun Moradi, från Rökfri Zon Nordost, höll en professionell föreläsning om rökning och dennes påverkan på människan. Faraidoun som även är ny medlem i vår förening framförde budskapet genom sin välgjorda presentation, vilka risker vi man utsätter sig för av den dåliga vana, som påverkar, människan, psykologiskt, ekonomiskt och hälsomässigt. Han presenterade även hur man kan få hjälp att sluta röka på ett vetenskapligt sätt.

Förutom ovannämnda teman, behandlade mötet följande punkter:

  - Föreningens ekonomi
 - 1-Majdemonstartion
 - Hammarkullekarnevalen
 - EU-valkampanjen

Söndag 26 april kl.12.00
ABF:s lokal på Spadegatan 11 (Angered)

Årsmötet 28 februari 2009

Lördagen den 28:e februari höll föreningen sitt årsmöte på ABF:s lokaler i Angered. Mötets gäst var Annelie Hultén, Göteborgs kommunstyrelses ordförande. Mötet valde Tanya, Dara och Kamil till mötets funktionärer och sedan började mötet med ett bildspel, som hade gjorts av Kamil för föreningens 15 årsjubileum. Bildspelet visar föreningens olika aktiviteter.  Annelie tackade föreningen för inbjudan och uppskattade föreningens höga engagemang. Hon talade kort om Partiets situation, sedan talade hon om Göteborg, vilka prioriteringar är viktiga. Mötesdeltagarna ställde frågor till Annelie. Efter Annelies ord fortsatte mötet. Verksamhetsberättelsen och ekonomiska rapporten som hade  förberetts på båda kurdiska och svenska, gicks igenom och godkändes av mötet efter vissa justeringar. Efter uppläsning av revisorernas berättelse beslutade mötet på revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 med beaktande av vissa punkter. under punkten val av styrelsen beslutade årsmötet enligt valberedningens förslag och omvalde Salam Taieb till ordförande. Övriga ledamöter valdes så som revisorerna och valberedning. Övriga val och nomineringar beslutades efteråt. 31 medlemmar deltog i mötet, och styrelsen bjöd på kurdisk mat, och hela arrangemanget genomfördes i en kamratlig och trevlig stämning.

Bokslut
verksamhetsberättelsen(svenska)
Verksamhetsberättelse (kurdiska)

PUK:s delegation i Sverige nov 2008

På inbjudan av socialdemokraterna, ABF Göteborg besöker en delegation av PUK (Patriotiska Unionen i Kurdistan) besöker Sverige under perioden 24 november t o m 3 december. Delegationen bestod av Barzan Ahmad Kurda (ordförande i PUK:s partidistrikt 1), Noxshe viceordförande i PUK:s kvinnoförbund, Bakhan Burhan, studieförbundets viceordförande, Sardar Rashid LO-distriktets ordförande, Niyaz Ali Saied parthögskoans rektor och Anwar Saleh ombudsman i partidistrikt 1.
Tisdag 25 november:
Göteborgs partidistrikt, Claes Wennberg (första ombudsman) och Anna Johansson (distriktsordförande) tog emot delegationen.
Anders Nilsson LO-distriktets ordförande.
Göteborgs kommunfullmäktige.
Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg.

Onsdag 26 november
Sveriges riksdag, Lars Johansson (riksdagsledamot (s))
Torsdag 27 november

Socialdemokratiska partiet, Claes Nordmark
Fredag 28 november

Göteborgs initiativet.
Lördag 29 november

Anneli Hultén (Göteborgs kommunstyrelsens ordförande (s)).

Reza Talebi (ABF Göteborg) har varit ansvarig för delegationens program i Sverige.

Medlemsmöte 20 sept 2008


Kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg bjöd både Claes Wennberg (första ombudsman i Göteborgs partidistrikt) och Claes Nordmark (politisk sekreterare i Stockholm) till sitt medlemsmöte som hölls lördagen den 20 september på Kurdiska kultur och bildningscentrets lokal i Angered. Båda är engagerade i kurdiska frågan och de besökt Irakiska Kurdistan under maj 2008. de ingick i en grupp skickad från partiet med syftet att stödja och samarbete mellan socialdemokraterna och sitt systerparti PUK (Patriotiska Unionen i Kurdistan).

Claes & Claes berättade om resan. De har varit i Hawler/Erbil och Suleimani. Delegationen har träffat flera politiker inom PUK. Claes Wennberg berättade att situationen i Kurdistan var annorlunda jämfört med vad som framkommer i medierna om Irak med tanke på säkerheten. Trots att landet har gått igenom många krig och det ligger i ett område där länderna runtomkring är instabila, har man lyckats bygga ett förhållandevis lugnt område, där folket håller på att bygga för fullt. Angående politiska situationen och styrning av landet tyckte han att det var annorlunda än vad man har här i Sverige. Eftersom här politiken har lagstiftande makt, de är inte tjänstemän. Men i Kurdistan styr politikerna statliga verk och institutioner, men trots allt är dr på god väg mot ett någorlunda demokratiskt system.

Claes Nordmark som även är ordförande för socialdemokraternas kurdnätverk, berättade först om skälet till sitt engagemang för kurdiska frågan. Han berättade om en resa till Turkiet som student för några år sedan. Claes N. skildrade regimens dåliga hantering av kurdernas grundläggande rättigheter. Sedan talade han om resan till Irakiska Kurdistan ur annan synvinkel. Om deras medverkande i den kursen som PUK anordnade för sina medlemmar. Claes Nordmark har varit tidigare i Kurdistan och han skriver i sin blogg om Kurdistan. Många medlemmar ställde frågor och det blev diskussion om bl a jämställdheten i Kurdistan. Flera idéer och förslag togs upp bl a om möjligheten att representanter för kurdiska socialdemokratiska föreningar (som i dagens läge finns på 6 städer) vara med på partiets kurdnätverk. Gästernas besök och medverkande uppskattades av medlemmarna. Efteråt fortsatte mötet. Ca 30 medlemmar deltog i mötet.

 

Demonstration mot iranska regimen 27 september

om solidaritet med dem matstrejkande kurdiska fångar i de olika iranska fängelser, demonstrerade kurderna i Göteborg Lördagen den 27 september 2008.

 

 

 Presentation av "Vad är socialdemokrati" på kurdiska fredag 12 september


I samband med presentation av den kurdiska översättningen av boken "Vad är socialdemokrati" arrangerade vår förening i samarbete med ABF Göteborg ett öppet möte. Både författarna (Ingvar Carlsson och Anne Marie Lindgren) och översättaren Goran Meriwani medverkade. Mötet ägde rum i Folkets Hus Göteborg fredag den 12 februari 2008.

Först började Anna Johansson, Göteborgs partidistrikts ordförande med en kort inledning och välkomnade författarna och översättaren, Sedan talade Ingvar och Ann Marie om boken och om den nordiska modellen av socialdemokratin. Goran Meriwani framställde en bild av sin uppväxt, en ideologiska resa, kontakter och uppfattningar om vänsterrörelsen under olika epoker, en resa mellan revolution och reform. Och sedan berättade han om vissa svårigheter han haft i samband med översättningen av vissa svenska begrepp till kurdiska som ATP, BNP mm.

Deltagarna ställde flera frågor till författarna och översättaren både på svenska och kurdiska. Sedan Sedan fick de som köpte boken signerade av författarna och översättaren. Reza Talebi som är också bokens ansvarige utgivare, var samtalsledarare för mötet. Förutom kurdiska är boken är översatt till arabiska, persiska, engelska, ryska, makedonska mm.

Kurs för medlemmar 24 och 25 maj 2008

Som en ny utmaning planerade vår förening en 2-dagars kurs och erbjöd medlemmarna till utbildningen. Kursen var ett samarbete mellan vår förening, partidistriktet och ABF Göteborg. 14 medlemmar anmälde sig till kursen, som pågick i två dagar.

 Medverkande: Salam Taieb, Diako Shekhaghaei, Rasmus Andersson, Tord Carlsson, Shadiye Heydari, Kermang Askari, Shilan Majid och Kamil Sha-Mohammed.

Kursens program:

Lördag 24 maj 2008    

Inledning, syftet medkursen

Salam

Kurdiska

Ledarskap

Rasmus Andersson

svenska

Föreningslivet

Tord Carlsson

svenska

Att ha förtroendeuppdrag

Shadiye, Abo, Shilan, Kermang

Kurdiska

Vikten med att vara aktiv

Salam

Kurdiska

Kommunfullmäktige och beslutsprocessen

Diako

Kurdiska

 Partiets struktur

Hewa

Kurdiska
Söndag 25 maj   Kurdiska

Mötesteknik,Beslut och röstningar

Kamil

Kurdiska

konflikthantering

Diako

Kurdiska

Utvärdering, Förslag

 

Kurdiska

Medlemsmöte 18 maj 2008


Söndagen den 18 maj 2008, höll vår förening ett medlemsmöte i samband med den traditionella vårens utflykt som vår förening arrangerar varje år för föreningens medlemmar och deras familjer. Utflykten var vid Stora Mölnesjön. Claes Wennberg, första ombudsman, Göteborgs partidistrikt var gäst på mötet. Han berättade på mötet om att han med en delegation från partiet besöker Kurdistan under slutet av maj. Mötet och utflykten överskattades av medlemmarna som tackade styrelsen för arrangemanget.

1-Majdemonstration 2008


Flera kurder deltog i det socialdemokratiska partiets och LO:s tåg. Kurderna gick med egna fanor och plakat. Arrangemanget var ett samarbete mellan kurdiska föreningar inom den kurdiska samarbetskommittén.
 

Newrozdagen (Adnan Mufti)


På inbjudan av samarbetskommittén för kurdiska föreningar kom Adnan Mufti, det kurdiska parlamentets talman. Under sitt besök mötte Mufti delegation av det socialdemokratiska partiet. Flera möten arrangerades för Mufti. 

 Newrozdagen

Samarbetskommittén för kurdiska föreningar arrangerade en stor fest i samband med firandet av det kurdiska nyåret Newroz. Många kurdiska kända artister medverkade på arrangemanget. Adnan Mufti, den kurdiska parlamentets talman invigde festen med ett tal . dessutom deltog en delegation av det socialdemokratiska partiet med Anna Johansson, Göteborgs partidistrikt i spetsen som hedersgäst på festen. Mer än 1200 personer deltog i festen som ägde rum i Frölunda idrottshallen lördagen 22 mars. Festen började klockan 19 och fortsatt till ca kl: 1.00.


Halabja dagen 20 år (16 mars 1988 - 16 mars 2008)

Samarbetskommittén för kurdiska föreningar arrangerar ett möte till minnet av Halabjedagen, (16 mars 1988 attackerade Saddams trupper den kurdiska staden Halabja med kemiska stridsmedel. Drygt 5000 människor gick bort). Några kända poeter, kända personligheter skall medverka. Dessutom blir det teatersketcher och fotoutställningar.

Lördag 15 mars
Folkets Hus Hammarkullen
Kl: 15.00 - 18.00
Medverkande: Ahmad Bazgr, Hama Shwan Sharif, Raza Hama och Barzan Hastyar
.

 

Internationella kvinnodagen 8 mars

Kurdiska samarbetskommittén arrangerade en fest i samband av firandet av den internationella kvinnodagen (Fredag den 7 mars , lokal: Irakiska kulturhuset). Efter uppläsning av tal av kvinnoorganisationer, började festprogrammet som bestod av flera inslag av musik, dans, sång och andra roliga avsnitt. Fetsen fortsatte från klockan 20:00 till midnatt med en trevlig stämning, och hela arrangemanget blev uppskattad av festdeltagarna.

Årsmöte 2008

Lördagen den 16 februari 2008, höll föreningen sitt ordinarie årsmöte. 24 medlemmar närvarade mötet. Goran Meriwani valdes till mötets ordförande och Shadiye Heydari till sekreterare. Nalin Pekgul, ordförande till socialdemokraternas kvinnoförbund var mötets gäst. Nalins tal om partiets situation som också berörde den kurdiska frågan blev uppskattad av mötesdeltagarna. Mötet behandlade verksamhets berättelsen och ekonomiska rapport som upprättats av styrelsen och godkändes. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet före det gångna året. Några nya medlemmar valdes till styrelsen och några omvaldes till den nya styrelsen.

 

 
 
webbansvarig: Kamil